Kanaga Sembolü

« Back

KANAGA LOGOSUNUN ANLAMI

Kanaga kelimesi, Afrika Mali’de bulunan Dogon kabilesinden gelmektedir. Onların Dama dans seremonilerinde taktıkları maskeye verdiği isimdir. Dogon’ların inancına göre Dama dansı, doğaüstü dünyaya kurulan bir köprüdür ve kullandıkları bu Kanaga maskesi sayesinde kendi yıldız Tanrıları ile iletişime geçebiliyorlar.

Image result for kanaga dogonImage result for kanaga dogon

DOGON’LARIN GİZEMİ

Orion yıldız kuşağının hemen yanında bulunan ve Köpek Yıldızı olarak da bilinen Sirius yıldızı ve onun çevresinde döndüğüne inanılan yıldız ve gezegenler Dogon mitolojisinin temelini oluşturmaktadır. Dogonlar Sirius yıldızının en parlak yıldız olduğunu Sirius’un yanında çıplak gözle görülmeyen küçük yoğun ve sönük bir yıldızın daha bulunduğunu ve bu yıldızın tam konumunu biliyorlardı. Potolo olarak adlandırdıkları bu yıldızın dünyada bilinen tüm maddelerden daha ağır bir maddeden oluştuğuna ve Sirius’un çevresini 50 yılda döndüğüne inanmaktaydılar. Oysa ki batılı gök bilimciler 19. yüzyılın ortalarına kadar Dogonlar’ın bahsettiği bu soluk yıldızın varlığından bile habersizdiler. 1862 yılında Amerikalı gök bilimci Alvan Graham Clark yeni bir teleskopu denerken bu yıldızı keşfetmiş ve Sirius B ismini vermiştir. Ayrıca 1920’lerde ortaya çıkmıştır ki Sirius B bir “cüce yıldız”dır. Cüce yıldızlar oldukça soluk ışıklı küçük fakat yoğun yıldızlardır. Sirius B gerçekte Dünyadan daha küçük olmasına rağmen tıpkı Dogonlar’ın belirttiği gibi o kadar yoğundur ki kendisinden alınan bir çay kaşığı dolusu madde 5 ton ağırlığına gelir.

Daha da ilginci Dogonlar’ın bilgilerinin sadece bununla kalmayıp aynı zamanda modern dünyamızda ilk kez Galileo tarafından gözlemlenen Jüpiter’in dört uydusundan ve Satürn’ün yalnızca teleskopla görülebilen halkalarından da haberdar olmalarıdır. Dogonlar ayrıca sayısız yıldızın varlığına ve Dünyanın da içinde yer aldığı Samayolu’nun sarmal bir gücü olduğuna inanıyorlardı.

Dogonlar sahip oldukları bilgilerin çoğunu sembollerle anlatmışlardır ve bu sembollerinin temelinde Nommo’lar diye adlandırılan ve dünyayı uygarlaştırmak için uzaydan geldiğine inanılan hem karada hem de suda yaşayabilen varlıklardır. Dogon rahiplerine göre eski zamanlarda Sirius sistemindeki bir gezegenden dünyaya inen Nommolar sahip oldukları bilgileri o zamanki rahiplere öğretmiş onlar da bunları yeni kuşaklara anlatmışlardı. Nommolar dünyanın yaratıcıları olduğu kadar insanoğlunun ataları ve ruhsal ilkelerin koruyucuları “yağmuru yağdıran güçlerin ve suların mutlak sahipleri” idi.

 

KANAGA SEMBOLÜ VE SQUATTER MAN (ÇÖMELEN ADAM)

Image result for squatter man

Kanaga-Squatter Man bir arketip gibi primitif çağın sembolu dünyanın çeşitli yerlerinde binlerce yıl önce kayalara oyulmuş veya mağaraların duvarlarına çizilmiş (petroglif) olarak bulunmuştur. Bu sembolu araştıran bilim insanları, sembolün bir çok farklı kültür ve coğrafyaya ait kabile veya insan toplulukları tarafından aynı şekilde resmedilişine çeşitli teoriler üretmişler.

Image result for squatter man

Prehistorik dönemde güneş tarafından oluşan plazma patlaması (fırtınası) dünyamıza ulaşarak atmosferde elektrik boşalımına sebep olmuş ve bu gökyüzünde görülebilen bir olaya sebep vermiştir. Aynı bugün görülen kuzey ışıkları (Aurora Borealis) gibi ama çok daha güçlü bir elektriksel patlama. Bu gökyüzündeki olay da dünya üzerinde ki bütün insanlar tarafından görülmüş ve tanrısal bir olay olarak sembolize edilmiş.

 

 

Nükleer fizikçi Anthony Peratt’in yorumuna göre antik uygarlıklarda sıklıkla resmedilen bu ikon; sıradışı güneş patlamaları nedeniyle oluşan solar wind (güneş rüzgarı) nedeninden kaynaklanıyor. Güçlü güneş patlamaları Güneş’in yüzeyinden dış uzaya yoğun oranda plazma (iyonize atomaltı parçacıkları) akışına neden olur. Bu materyal akışına güneş rüzgarları denir, bu plazma bulutu dünyanın manyetik alanına yaklaştıkça artı ve eksi yüklü iyonlar dünyanın manyetik kutuplarına göre hareket yönlerini değiştireceğinden; Normalde 3 boyutlu olan bu şekil dünya atmosferine çarptığı zaman 2 boyutlu Kanaga veya Çömelen Adam figüründe görünecektir. Peratt’ın teorisine göre “en üstün”ü temsil eden, kimilerince uzaylılar teorisini destekleyen bu mitolojik ikon tamamen optik bir yanılgının abartılmasıdır.