Michio Kaku Sicim Teorisini Açıklıyor

« Back

VIDEO

Fizikçi Michio Kaku “Einstein’ın hayali tüm fiziği 2,5 cm boyundaki tek bir denklemle açıklamaktı” sözleriyle tanınıyor. Peki fiziği tek denklemde açıklayacak her şeyin teorisini geliştirmek mümkün mü? Belki de bunun için sicim teorisi ve rakibi halka kuantum kütleçekim kuramının birleşmesi gerekiyor.

Michio Kaku öteden beri “Sicim teorisi rakipsizdir” diyor. Ancak, sicim teorisi yerçekimini mikroskobik ölçekte tanımlayan kuantum fiziği ile Einstein’ın görelilik teorisini gerçek uzayda birleştiren bir kuantum kütleçekim kuramı geliştiremedi. Belki de bunun için en büyük rakibi olan halka kuantum kütleçekim kuramıyla birleşmesi gerek.

Üstelik bu teklifi getirenler de sicim teorisi uzmanlarıyla kavgalı olan halka kuantum fizikçileri! Ya Kanada Perimeter Teorik Fizik Enstitüsü’nde üstlenen bu araştırmacılar bükemedikleri eli öpüyor ya da Evren’i açıklamak için bize yeni bir teori gerekiyor. Sicim teorisi, halka kuantum kütleçekim kuramı, termodinamik yasaları ve göreliliği birleştiren bu yeni çatı teorinin adı:

HER ŞEYİN TEORİSİ

Fizikçilerin kuantum fiziği ile görelilik teorisinin uyuşmadığını fark etmesinden bu yana 80 yıl geçti ve bugüne dek ikisini nasıl birleştireceğimizi bulamadık. Öyle ki son yıllarda fizik dünyası birbiriyle kavgalı olan iki kampa bölündü. Bir yanda sicim teorisi ve diğer yanda kuantum kütleçekim kavramı var.

Bunlar uzmanlara göre birbiriyle uyuşmaz iki kuram. Çünkü sicim teorisi görelilik teorisine sadık bir yaklaşım. Halka kuantum kütleçekim uzmanları ise görelilik teorisi yerine bambaşka bir kütleçekim kuramı geliştirme peşinde. Oysa şimdi içlerinden bazıları iki teoriyi birleştirmeye çalışıyor.